תמ”א 38 היא תכנית מתאר ארצית להתגוננות מפני רעידות אדמה, חיזוק המבנה וגם שימוש בזכויות בנייה קיימות לשם יצירת חדשות: במילים אחרות, הקבלן המבצע מקבל זכויות הרחבת קומות הבניין לגובה. תמ”א 38 מותר לממש רק במבני מגורים שהוצא להם היתר בנייה לפני שנת 1980. תוספת הבנייה המותרת לקבלן נקבעת בתכנית הבינוי העירונית (בתב”ע). התב”ע של רמת השרון מחולק הן לבנייה חדשה של רבי קומות בני 60 קומות באזורים חדשים בעיר והן לבניית תוספות בשכונות הוותיקות. תמ”א 38 מתייחסת כמובן רק לסעיף השני בתב”ע העירוני, שיפור בנייני השכונות הקיימות.

צפון העיר

בצפון העיר ממוקם רובע אלון, הרובע המארח של תיכון אלון המפורסם למדעים ואמנויות. זו שכונה בה נמצאים בניינים נמוכים בני 2-3 קומות. התב”ע מתיר תוספת מזערית של 2.5-3.5 קומות בלבד, כלומר בכל בניין לא יותר מ- 4.5 קומות לבניין.

מרכז העיר

מרכז העיר הוא גם הרובע הגדול ביותר בעיר, רובע הדר. זהו רובע שבנייניו מכילים בממוצע 3-4 קומות, ובו ניתנה תוספת בנייה נדיבה של 5-6 קומות, כלומר לא יותר מ- 9 קומות לבניין בסך הכל. רובע זה הוא גם מרכז העיר וגם מארח את 2 הרחובות הראשיים של העיר, אוסישקין וסוקולוב, שם נמצאים עיקר הבניינים המועמדים לתכנית.

דרום מזרח העיר

דרום העיר מאכלס את שכונות המגורים הוותיקות והעיקריות של העיר, בהן אין כמעט מרכזי מסחר אלא בעיקר זירות מגורים: נווה רסקו, נווה מגן ומורשה. התב”ע דומה לתב”ע ברובע הדר, אלא שברבעים אלו הבניינים הם של 2-4 קומות, כלומר ישנם גם בניינים בני 2 קומות החסרים ברובע הדר. התוספת בתב”ע – 5-7 קומות, ולכן התוצאה היא בדיוק כמו ברובע הדר, מקסימום 9 קומות לבניין.

אזורים ברמת השרון שאינם משתתפים בתמ”א 38

מערב העיר שמורכב רובו ככולו מצמודי קרקע, ואזורים חדשים בהם יהיו פרויקטי התחדשות עירונית אחרים כמו בנייני 6- הקומות ברובע גלילות צפון ובנייני 60 הקומות ברובע גלילות דרום, כמו גם רחוב יבנה מצפון לרובע אלון בתוך העיר.

הסכמת דיירים בתמ”א 38

על מנת לממש פרויקט תמ”א 38 תיקון מס’ 1, חיזוק הבניין ללא הריסה, יש צורך להשיג את 66% מחתימות הדיירים. על מנת לממש את פרויקט תמ”א 38 תיקון מס’ 2, הכולל גם את הרס הבניין לפני בנייתו ושדרוג זכויות המגורים יש צורך להשיג 80% מחתימות הדיירים.

אודות המחבר

השארת תגובה