תכנית פינוי בינוי נועדה לחדש תשתיות בינוי ישנות ולהמירן בכאלו המסמלות מודרניזציה וקדמה. יישום התכניות מוכרז על ידי משרד השיכון בהמלצת גורמים שונים: רשויות מקומיות, יזמי בינוי פרטיים ודיירי המתחם עצמו המבקשים לעדכן את תשתית המגורים שלהם. יישום התכנית כרוך בהריסת קבוצת הבניינים הישנה ובניית בניינים חדשים במקומה. לרוב, מדובר בבנייני עמודים בבנייה נמוכה המוחלפים בבניינים גבוהים ומודרניים, כשלצדם ריאות ירוקות ומרכזי מסחר.

פינוי בינוי ביוזמת הרשויות

רשויות מקומיות, עיריות ומועצות שונות רשאיות ליזום פרויקט פינוי בינוי בשטח הנמצא בתחומן. הן יכולות להגיש את ההמלצות למשרד השיכון שיכריז על השטח כמיועד לפינוי בינוי. הפינוי נעשה על ידי הדיירים או יזם הבנייה. הריסת המבנה ובנייתו מחדש נעשות על ידי האחרון.

פינוי בינוי על בסיס הטבות מיסוי לדיירים מפונים

בתכנית זו הפנייה לוועדת התחדשות עירונית בעירייה נעשית על ידי היזם. היא ממליצה לממשלה להכריז על השטח כמיועד לפינוי בינוי. הדיירים המפונים מקבלים במשך כל תקופת ההיעדרות מהבית, ההריסה והבינוי הקלות במס שבח, מס רכישה ומע”מ על הבנייה הקיימת. הם גם זכאים לשלם את המס בתאריך מאוחר מבכל שנה. נכון לשנת 2019 זהו פרויקט פינוי בינוי הכי נפוץ בישראל. יזמים מוצאים אותו רווחי מאד משום שהם אלו שמגישים את התכניות, ואם הם מקבלים עבורן אישור הם יכולים לממש אותן במלואן ולא להיות תלויים בתכנית בינוי עירונית מגבילה.

פינוי בינוי על בסיס תמ”א 38

בהתאם לתיקון מס’ 2 של תכנית המתאר הארצית ה- 38 לבנייה מוגנת מרעידות אדמה, ניתן להרוס מבנים כמו בפרויקט פינוי בינוי ולבנות תחתם את המבנה המוגן המיוחל. הדבר מתבצע אך ורק בבניינים העומדים בדרישות תמ”א 38: הוצאת היתר בנייה לפני שנת 1980 ואי הוצאת צו הריסה למבנה עד היום. עבור הדיירים זה נחשב פרויקט כדאי משום שהם חוזרים לאותן דירות בדיוק, ובאותו מיקום בבניין. היזם, לעומת זאת, צריך להתמודד עם מגבלות הבנייה וגם עם מגבלות גובה הבניין כפי שמורה תכנית הבינוי העירונית. בשל כך שתוספות הבנייה הן התמורה הצפויה של היזם, הוא מוגבל בכמותן בהתאם לתב”ע.

תוצאות פרויקטי פינוי בינוי

חזרה למגורים בדירות משודרגות גם בכמות החדרים וגם בטיב הבנייה. חזרה לסביבת מגורים עם ריאות ירוקות  וחזות בניין חדישה ומודרנית. לכן, אם אתם סבורים שסביבת המגורים שלכם כבר לא אקטואלית בחזות שלה, מומלץ לבדוק דרכים למימוש פינוי בינוי.

אודות המחבר

השארת תגובה