תמ”א 38 הנה תכנית מתאר ארצית אשר החלה את דרכה במטרה להגן על מבנים מרעידות אדמה באמצעות חיזוקם או בנייתם מחדש. התכנית מוגבלת למבנים שניתנו להם היתרי בנייה לפני שנת 1980 ולא הוצא להם צו הריסה עד כה. כיום משמשת התכנית גם להרחבת זכויות הבנייה בבניין, מה שמאפשר לקבלן הבינוי לבנות עבור הדיירים וגם לחלוש על תמורה הולמת לאותה בנייה. תיקון מס’ 1 של תמ”א 38 מגדיר למעשה את ההגדרות של התכנית כלשונן, כפי שהובאו פה עד כה, למעט ההיתר להרוס בניין ולבנות מחדש, שהוכנס תחת תיקון מס’ 2 לתכנית המתאר.

מהן תוספות בנייה שבונה הקבלן? כיצד אני כדייר יודע אם התוספות שהוא מבקש לעצמו מותרות בחוק?

תוספות בנייה הן כל גורם פיזי זר שלא היה בנוי בבניין קודם לכן: עוד חדרים בכל דירה, דירה נוספת בקומת הקרקע במתחם העמודים וכמובן קומות חדשות שנבנות לגובה. יזם הבינוי שאושרה לו בניית תמ”א 38 לא יכול לבנות שרירותית קומות ודירות חדשות אלא להיצמד לנהלי ה- תב”ע (תכנית בינוי עיר) שקבעה כל עירייה בנפרד. בדרך כלל, וועדות התכנון בערים מחלקות אותן לשכונות ורבעים וקובעות בכל אחד/אחת מהם/ן כמה קומות או דירות מותר לבנות כתוספות בנייה.

האם ניתן לא להסכים לחתום על תמ”א כשבא מחתים לדירתי? האם זה מגן על זכותי שלא יבנו?

כמובן שניתן לסרב, אך תוצאת בינוי או אי בינוי הפרויקט מעוגנת בחקיקה. על פי חוק, הפרויקט לא ייצא לפועל אם סך הדיירים המסכימים לא יעפיל על 66% מהם. בפרויקטים אחרים של התחדשות עירונית כמו פינוי בינוי או תמ”א 38 הכולל את הרס הבניין האחוזון הנדרש הנו גבוה יותר.

כיצד פרויקט הבינוי מתבצע כשבסופו עומד בניין משופר תוך כדי מגורים? האם זה לא מעיב על השגרה?

הפרויקט מתבצע תוך שמירת היזם על מקסימום דיסקרטיות כלפיך וכלפי יתר הדיירים. הפיגומים וכל ציוד הבנייה הקבוע מושמים כשבין החלונות שלכם אליהם ישנם וילונות ארעיים. זמני ביצוע הבנייה המרעישה מוכתבים מראש ונקבעים בהתאם לשעות העבודה הסטנדרטיות של יום עסקים, לא בצהריים ובוודאי שלא בשעת לילה מאוחרת.

במידה ומדובר בפרויקט שבונים בו עוד חדר בדירה, מהי הפרוצדורה?

כשמגיע שלב בניית החדר הנוסף אתה ויתר הדיירים תקבלו על כך התראה, שתוזכר גם בהגשת התכנית הממוסמכת הראשונית אליכם ב- DAY1. בכל מקרה, אתם תתוזכרו שבועות לפני תחילת ביצוע בניית החדרים הנוספים ותצטרכו לשתף פעולה עם העובדים הבונים במידת הצורך.

אודות המחבר

השארת תגובה