תמ”א 38 החלה כתכנית אב ממשלתית לחיזוק והגנה על מבני מגורים מפני רעידות אדמה. היא משמשת כתכנית לבניית תוספות בנייה: החברה הקבלנית מחזקת, משפצת או בונה מחדש בניין מגורים ובתמורה מקבלת מהעירייה זכויות בנייה בקומת הרצפה או התקרה של הבניין. קבלת זכויות הבנייה העודפות הוכנסה בתיקון מס’ 3 של תכנית תמ”א 38: לידיעה, תיקון מס’ 1 קבע מהם הבניינים הזכאים, מבנים שנבנו לפני שנת 1980 או קיבלו היתרי בנייה טרם שנה זו. תיקון מס’ 2 קבע שמותר להרוס ולבנות מחדש בניין במסגרת התכנית, ולא רק לבצע חיזוקים לבניין הקיים. תיקון מס’ 3 קובע את מעמד תוספות הבנייה כתמורתו של הקבלן למלאכת הבנייה. על מנת לדעת מהן התוספות המותרות לבנייה בכל עיר, יש לעיין בתכנית הבינוי העירונית, בתב”ע. בעיריית תל אביב התב”ע נקבע על פי הרובע בו נמצא הבניין המיועד לתמ”א 38.

רבעים בתל אביב בהם ניתן לממש רק חיזוק של מבנים

רובע 5 – הרובע ההיסטורי. מכיל שכונות כמו כרם התימנים ושבזי. רחובתיו הראשיים הם אלנבי, מנדלי מוכר ספרים, ועוד. במעט בניינים בשכונה הוצאו היתרים, ולאלה שכן, בדרך כלל מדובר רק בהיתרי חיזוק.

רובע 6 – הרובע העסקי. מרכזו בעזריאלי ובקרייה. גובל ברובע 4 ברחוב אבן גבירול. במעט בנייני מגוריו הוצאו היתרים לחיזוק בלבד.

רבעים בתל אביב בהם מותר לבצע תוספות בנייה צמודות קרקע

רובע 1 – צפון מערב תל אביב. הרובע משתרע מרמת השרון בצפון ועד שדרות רוקח בדרום, משכונות ל’, כוכב הצפון וסי אנד סן במערב ועד דרך איילון במזרח. ברוב בנייני השכונה אין אישור לממש תוספות בנייה לגובה, אלא רק בצדי המבנה (למשל בקומת העמודים). בשכונת כוכב הצפון עצמה ניתן לבצע חיזוק בלבד, כלומר לממש רק את תמ”א 38 תיקון 1.

רובע 2 – הרובע המקביל לרובע 1 מכיוון מזרח: מדרך איילון במערב ועד קריית עתידים במזרח. מותר בעיקר לבצע תוספות בנייה לא לגובה, אלא בקומת העמודים. במזרח הרובע באזור רחוב דבורה הנביאה ניתן לבצע רק חיזוקים.

רבעים בתל אביב בהם מותר לבצע תוספות בנייה מכל סוגי תמ”א 38

רובע 3 – הצפון הישן, מרחוב אבן גבירול במזרח ועד רחוב הירקון במערב, משדרות רוקח בצפון ועד דיזנגוף סנטר בדרום. ברובע זה ניתן לבצע גם חיזוק, גם הריסה ובנייה וגם תוספות בנייה של 2-3 קומות לבניין ברוב הבניינים בהם אושרה תכנית תמ”א 38.

רובע 4 – הצפון החדש, מרחוב אבן גבירול במערב ועד דרך איילון במזרח. ממחלף ההלכה מצטמצם הרובע וגבולו המזרחי נקבע לדרך נמיר. ברובע זה ניתן לבצע גם חיזוק, גם הריסה ובנייה וגם תוספות בנייה של 2-3 קומות לבניין ברוב הבניינים בהם אושרה תכנית תמ”א 38.

רבעים 7 ו- 8 (יפו) – באזורי מגורים מרוכזים בלבד ניתן לבצע תכניות שונות של תמ”א 38, חיזוק, הריסה ותוספות בנייה. באזורים היסטוריים מסוימים עם בנייני מגורים ניתן לבצע רק חיזוקים.

רובע 9 – הרובע של השכונות ממזרח לאיילון, התקווה, לח”י, ושכונת הארגזים. ברוב אזורי הרובע ניתן לבצע תמ”א 38 מכל הסוגים, חיזוק, הריסה ובנייה ותוספות בנייה.

אודות המחבר

השארת תגובה